NIGIRI SUSHI

Nigiri avokádo

Nigiri avokádo

Nigiri avokádo

126 Kč

Nigiri avokádo 2 ks, sezamový dresing, sezam
Seznam alergenů

Nigiri kreveta

Nigiri kreveta

Nigiri kreveta

126 Kč

Nigiri kreveta 2 ks
Seznam alergenů

Nigiri tobiko

Nigiri tobiko

Nigiri tobiko

136 Kč

Nigiri Tobiko 2 ks
Seznam alergenů

Nigiri losos

Nigiri losos

Nigiri losos

136 Kč

Nigiri Losos 2 ks
Seznam alergenů

Nigiri tuňák

Nigiri tuňák

Nigiri tuňák

146 Kč

Nigiri Tuňák 2 ks
Seznam alergenů

Nigiri úhoř

Nigiri úhoř

Nigiri úhoř

146 Kč

Nigiri úhoř 2 ks, unagi omáčka, sezam
Seznam alergenů